Koulutukset

Rullaava ennustaminen ja budjetoinnin menetelmät – kohti parempaan talouden ennustettavuutta ja kannattavuutta

Aika23.09.2020

23.9.2020 klo 9-16 (verkkokoulutus)

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Koulutus myös tallennetaan ja tallenne on käytössäsi kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville yrittäjille, yrityksen talousvastaaville ja kaikille, jotka osallistuvat yrityksen talousarvion laadintaan. Koulutus soveltuu myös taloushallinnon ammattilaisille, jotka työkseen opastavat ja neuvovat yritysasiakkaitaan taloushallinnon asioissa.

Tavoite

Koulutuksessa opit kehittämään organisaation budjetointi ja ennustamisprosessia. Opit erilasten budjetoinnin teorioiden ja tapojen eroja ja hyötyjä sekä millaisiin käyttötarkoituksiin eri budjetointitavat soveltuvat parhaiten. Opit myös mitä hyötyjä rullaava budjetointi tuo yrityksesi talouden ennustettavuuteen.

Koulutuspäivässä saat käsityksen, miten ja millä aikavälillä eri ennusteita kannattaa päivittää.

Sisältö

Budjetointi on yrityksen taloussuunnittelun perusta ja kulmakivi. Vallitsevassa maailmantilanteessa yrityksen pitää pystyä reagoimaan nopeasti taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Markkinoiden nopeat muutokset ja talouden suhdanteet edellyttävät tilanteen aktiivista seurantaa ja muutosten vaikutusten heijastamista yrityksen toimintaa. Varsin monissa yrityksissä nojaudutaan edelleen perinteiseen staattiseen vuosibudjetointiin, joka ei välttämättä linkity yhtiön tavoitteisiin ja strategiaan.

Rullaavan budjetoinnin tarkoituksena on saavuttaa talouden seurannassa parempi ennustettavuus sekä tehostaa budjetointi ja ennustamisprosessia. Rullaava budjetointi ja ennustaminen tukee yrityksen päätöksentekoa ja auttaa varautumaan tulevaisuuteen.

Pilvipohjaiset järjestelmät tukevat tehokasta budjetointi- ja ennustamisprosessia. Niiden avulla voidaan merkittävästi vähentää budjetointiin ja ennustamiseen käytettävää aikaa sekä osallistaa koko organisaatio ennusteiden laadintaan.

  • Suunnittelun ja budjetoinnin linkitys strategiaan
  • Eri budjetointimenetelmät ja niiden heikkoudet ja vahvuudet
  • Zero-based budjetointi ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen
  • Rullaava budjetointi-, ennustaminen ja skenaariot käytännössä
  • Osabudjettien ja organisaation osallistamisen merkitys
  • Suunnittelua tukevat tietojärjestelmät
Kouluttajat

Jari Viljanen, KTM, Partneri, PwC

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Hinta

275 €
Maksu sisältää opetuksen, koulutusmateriaalin ja osallistumistodistuksen.

Ilmoittautumiset09.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.