Koulutukset

Resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutus auttamisaloilla työskenteleville (10 op)

Kuvaus

Resilienssin on oivallettu olevan työelämän jatkuvassa muutoksessa ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja myönteisen selviytymisen yhä tärkeämpi osa. Aikaisemmin uskottiin pysyvyyden olevan hyvästä ja muutoksen vaarallista terveydelle. Nykyisin tiedetään, että mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat uudesta, sitä todennäköisemmin heissä on luovuutta. Muutosten pelkäämisen sijasta resilientit kääntävät stressin edukseen kasvamalla oppimastaan. Kun kasvaa oppimastaan vapautuu stressistä eikä terveys tai suoriutuminen heikenny. Asenteet ja strategiat voivat auttaa muuttamaan stressaavat olot potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdollisuuksiksi. Resilienssi vähentää stressaavien elämäntapahtumien kielteisiä vaikutuksia ja sairauksia.

Resilienssitutkimus on tuottanut tietoa siitä mitkä tekijät auttavat selviytymään tilanteista ja elämänvaiheista, jotka kuormittavat. Tutkimustiedon perusteella on kehitetty resilienssin vahvistamisohjelmia organisaatioille, työyhteisöille ja yksilöille. Resilienssin vahvistamiskoulutus on todettu tärkeimmäksi ammateissa, joissa altistutaan voimakkaalle stressille. Resilienssiä tarvitaan myös myötätuntouupumukselta suojautumiseen. Lähiopetus ja resilienssiä vahvistavien menetelmien harjoittelu ovat tutkitusti resilienssin vahvistamisen tehokkaimmat menetelmät.

Aika21.09.2020 - 02.02.2021

Aloitusseminaari ma 21.9.2020 klo 9.00–16.00
Työnohjaukselliset pienryhmät ti 22.9., ti 27.10., ma 23.11., ti 8.12.2020 klo 9.00–11.00 / 12.00–14.00 / 14.15–16.15 (kolme ryhmää)
Päätösseminaari ti 2.2.2021 klo 9.00–16.00

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Työterveyshuollon, mielenterveysalan, opiskelijaterveydenhuollon sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt, esimiehet ja johto

Tavoite

Tässä resilienssin vahvistamiskoulutuksessa osallistuja

 • perehtyy resilienssiä koskevaan tutkimustietoon ja resilienssin vahvistamiseen kehitettyihin menetelmiin
 • analysoi oman lähtötilanteensa stressin voimavara-, resilienssi-  ja haavoittuvuustekijöiden kartoituksella
 • asettaa  tavoitteet ja harjoittelee asettamiensa tavoitteiden mukaisesti resilienssin vahvistamisen menetelmiä henkilökohtaisesti

Koulutuksen aloitusseminaaripäivän aikana tutustutaan resilienssiin ja analysoidaan oma lähtötilanne. Sen jälkeen osallistujat saavat välitehtäväksi valikoituun resilienssikirjallisuuteen perehtymisen ja  resilienssin vahvistamisen menetelmien harjoituksia, joista opittua prosessoidaan työnohjaustapaamisissa.

Resilienssin vahvistamisen valmentajana osallistujat kehittävät omassa työssään ja työyhteisössään resilienssitietoisuutta ja resilienssin vahvistamisen sovelluksia. Välitehtävätyöskentelyä ohjaavaa ja tukevaa työnohjauksellista pienryhmätyöskentelyä (6 osallistujaa / ryhmä) oppimisprosessissa on neljä kertaa ja koulutuksen päättää lopetusseminaari, jossa arvioidaan oppimisprosessia oppimispäiväkirjoihin pohjautuvia opinnäytetöitä hyödyntäen.

Koulutuksessa hyödynnetään Soili Poijulan (2018) Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito – tietokirjaa, jonka osallistujat saavat osana koulutusmateriaaleja.

Opintopisteet10 op
Sisältö

Ennakkotehtävä
Oppimispäiväkirjatyöskentelyn aloittaminen ja ennakkomateriaaleihin tutustuminen

Aloitusseminaari ma 21.9.2020 klo 9.00–16.00

 • Resilienssi
  - määritelmä, prosessi ja tasot
 • Resilientin toimintakulttuurin kehittäminen organisaatiossa
 • Resilienssin tasot
  - johtamisen resilienssi
  - työryhmän resilienssi
  - työntekijän resilienssi
 • Resilienssi ja muutos
  - muutokset, stressi ja myönteinen sopeutuminen
  - hardiness ja resilienssitaidot
  - kukoistaminen
 • Ammattihenkilöiden resilienssin vahvistamisohjelmat
 • Henkilökohtainen lähtötilanteen arviointi (mm. Figley & Figley: Self assessment and planning tool ja standardoidut resilienssin itsearviointityökalut)
 • Työkalupakki: resilienssin vahvistamisen menetelmät ja materiaalit 1., 2., 3. ja 4.
 • Henkilökohtaiset resilienssin vahvistamisen tavoitteet ja harjoittelun suunnitelma
 • Oppimispäiväkirja

Työnohjaukselliset työpajat (4 x 2 t) ti 22.9., ti 27.10., ma 23.11. ja ti 8.12.2020 klo 9.00–11.00 / 12.00–14.00 / 14.15–16.15 (kolme ryhmää, 6 opiskelijaa / ryhmä)

Päätösseminaari ti 2.2.2021 klo 9.00–16.00

 • Resililienssin kehittymisen arviointi, oppimispäiväkirjatiivistelmät ja oppimisprosessin loppuarviointi.
Kouluttajat

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula
www.soilipoijula.fi

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta.
2. Palauta lisäksi vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot tiiviisti työ- ja koulutustaustasi ja miksi hakeudut koulutukseen. Hakemuksen palautus Turun kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi) 31.8.2020 mennessä.

HUOM. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja saat tiedon opiskelupaikasta kouluttajan hyväksyttyä hakemukset. Huomaathan, että ryhmä voi täyttyä ennen hakuajan päättymistä.

Hinta

1650 € sisältäen aloitus- ja päätösseminaarin, työnohjaukselliset pienryhmätapaamiset, luentomateriaalin sekä Soili Poijulan tietokirjan Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito (2018). Koulutusmaksun voi suorittaa useammassa erässä (max 3 erää).

Ilmoittautumiset31.08.2020 mennessä
Peruutusehdot

Koulutuspaikan voi peruuttaa kuluitta 31.8.2020 mennessä.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.