Koulutukset

Redefining Yoga - KehoMieli

Kuvaus

Aika01.02. - 17.05.2020

1. jakso: 1.-2.2.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17
2. jakso: 29.2.-1.3.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17
3. jakso: 4.-5.4.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17
4. jakso: 16.-17.5.2020 la klo 10-18 ja su klo 9-17

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen joogalajiin (astanga, hatha, yin), vaan soveltuu koulutustaustasta riippumatta kaikille joogaopettajille henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun tueksi.

Sisältö

Viime vuosikymmenien aikana jooga on kasvattanut maailmanlaajuista suosiotaan, ja lajin positiivisista terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on saatavilla entistä enemmän tutkittua tietoa. Jooga harrastuksena vetää puoleensa hyvin moninaisia ihmisiä, ja koska puolet suomalaisista kohtaavat jonkinlaisia mielenterveyden haasteita elämänsä aikana, on luonnollista, että myös joogan pariin hakeutuvien joukossa on vaikeassa elämäntilanteessa ja haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Joogaopettajien peruskoulutuksissa (RYT200) ei kuitenkaan usein pystytä kiinnittämään riittävästi huomiota joogaopettajan ammattiin olennaisesti liittyvään etiikkaan ja vastuukysymyksiin eikä myöskään paneutumaan mielen hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja niiden huomioimiseen joogan opetuksessa.

Redefining Yoga - KehoMieli -koulutus on suunniteltu ja laadittu vastaamaan näihin käytännön tiedon tarpeisiin, ja sen pääasiallisena tavoitteena on herätellä joogan ammattilaisten keskuudessa tietoisuutta mielen hyvinvointiin liittyvästä ennaltaehkäisevästä tuesta, mielenterveyden erilaisista haasteista ja ohjaajien omasta ammatillisesta kasvusta vastuullisina hyvinvointialan ammattilaisina.

Neljän viikonlopun mittaisessa (yht. 70 tuntia) koulutuksessa käsitellään teoreettista tietoa ja kokemuksellista oppimista yhdistäen niin kontaktiopetuksen kuin itsenäisesti tehtävien kotitehtävienkin avulla seuraavia temaattisia osa-alueita:

 • Mielenterveys ja keho-mieli yhteys joogassa
 • Mielenterveyden haasteet ja selviytymiskeinot (stressi, kipu, masennus ja ahdistus)
 • Vaikeista elämänkokemuksista toipuminen ja eheytyminen (kriisit, traumat)
 • Oman ammatillisuuden ja vastuullisen toiminnan kehittäminen

Koulutus on rakennettu integratiivisen, monitieteisen lähestymistavan varaan: sen sisällössä yhdistyvät niin psykofyysisen terapian ja ratkaisukeskeisen terapian kuin myös trauma-informoidun hoidon ja kohtaamisen sekä terapeuttisen taiteen lähestymistavat, näkökulmat ja menetelmät.

Tutustu myös:

Kouluttajat
 • Mari Kapulainen
  Fysioterapeutti, psykoterapeuttikoulutettava (ratkes), psykofyysinen hengitysterapeutti, joogaopettaja (RYT500, Yoga for Special Needs&Yoga for Empowerment)
 • Emilia Lindroos
  Tutkija, joogaopettaja, ekspressiivisen taideterapian ja kohtaamistaiteen opiskelija
 • Sanna Laukkanen
  Sosiaalialan ammattilainen, joogaopettaja, traumasensitiivisen joogan ohjaaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa)
Lisätietoja

Sisältöasiat:
Mari Kapulainen, marikapulainen@gmail.com

Turun kesäyliopisto:

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146.

Hinta

1150 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä (max kolme erää).

Ilmoittautumiset20.01.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.