Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä

Aika26.09.2017 - 31.12.2018
TavoiteRavitsemustieteen perusteiden ja väestön ravitsemusongelmien tuntemus sekä ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen ymmärtäminen.
Opintopisteet3 op
Sisältö
  • Ravitsemustieteen perusteet
  • Eri väestöryhmien ravitsemusongelmat
  • Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen käytännössä
KouluttajatTtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
Suoritustapa

Oppimistehtävät Moodlessa

Oppimistehtävän kysymykset ja ohjeet lisätään Moodleen ilmoitettuna ajankohtana (aamulla). Opiskelijalla on 4 viikkoa aikaa tehdä oppimistehtävä, joka palautetaan Moodleen. Oppimistehtävä on tarjolla 5 kertaa lukuvuoden aikana: 26.9., 21.11.2017, 6.2., 10.4. ja 5.6.2018.

Kirjallisuus

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1492345

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Muu informaatio

Opintojakso vastaa aikaisempaa Ravitsemustieteen perusteet, syventävä kirjallisuus 3 op opintojaksoa.

Hinta

70 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset25.09.2017 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.