Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet

Aika24.09. - 29.10.2020

Luennot: torstaisin 24.9., 1.10., 8.10., 22.10. ja 29.10.2020 klo 17-20
Harjoitukset: la 3.10. ja la 24.10.2020 klo 10-15

Paikka

Turku

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
  • Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
  • Ravinnontarve
  • Ravitsemussuositukset
  • Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

KouluttajatFM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Mäkelä
Suoritustapa

Luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti.
Tällä lähiopetusjaksolla ei ole Moodlea käytössä.

Kirjallisuus

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos..
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014. ks. tästä.
3. Luentomateriaalit

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

130 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset10.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.