Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet

Aika24.09. - 29.10.2020

Luennot: torstaisin 24.9., 1.10., 8.10., 22.10. ja 29.10.2020 klo 17-20
Harjoitukset: la 3.10. ja la 24.10.2020 klo 10-15

Luennot  pidetään tilanteen salliessa lähiopetuksena, mutta ne välitetään myös verkon kautta etäopiskelijoille. Luennot myös tallennetaan. Opintojakson voi suorittaa halutessaan siis täysin etäopiskellen.

Paikka

Turku

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
  • Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
  • Ravinnontarve
  • Ravitsemussuositukset
  • Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

KouluttajatFM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Mäkelä
Suoritustapa

Luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti.
Tällä lähiopetusjaksolla ei ole Moodlea käytössä.

Kirjallisuus

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos..
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014. ks. tästä.
3. Luentomateriaalit

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

130 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset10.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.