Koulutukset

Ravitsemustieteen perusteet

Aika26.09. - 31.10.2018

Luennot: keskiviikkoisin 26.9., 3.10., 10.10., 24.10. ja 31.10.2018 klo 17-20
Harjoitukset: la 6.10. ja la 13.10.2018 klo 10-15

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Opintopisteet4 op
Sisältö
  • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
  • Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
  • Ravinnontarve
  • Ravitsemussuositukset
  • Ruokaainetaulukot ja -tiedostot.
KouluttajatFM, laillistettu ravitsemusterapeutti Katja Mäkelä
Suoritustapa

Luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti. Tällä lähiopetusjaksolla ei ole Moodlea käytössä.

Kirjallisuus

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos..
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Luentomateriaalit

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Hinta

130 €
Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset12.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.