Koulutukset

Ravitsemus ja liikunta

Aika04.01. - 01.03.2021

Verkko-opinnot: 4.1.-1.3.2021
PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Opintopisteet4 op
Sisältö

Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Kouluttajat

Jaakko Mursu

SuoritustapaVerkko-opinnot; Verkkotallenteet, oppimistehtävät verkossa ja vertaistyöskentely/verkkokeskustelut. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
KirjallisuusMoodlessa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitse-mus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.
EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.