Koulutukset

Ravitsemus ja liikunta

Aika02.01. - 30.11.2020

2.1.-2.3.2020 tai loka-marraskuu 2020
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Opintopisteet4 op
Sisältö

Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

KouluttajatDosentti Jaakko Mursu
Suoritustapa

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Verkko-opinnot: tammi-helmikuu 2019 tai loka-marraskuu 2019

Kirjallisuus

Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Muu informaatio

Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, mutta sitä ei suositella tehtäväksi heti opintojen alussa vaan 2.-3. lukukaudella
= kevät 2019 tai syksy 2019).

Opintojakso kuuluu myös Liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuusuuteen. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson johonkin toiseen oppiaineeseen (esim. liikuntalääketiede), ei opintojaksoa tarvitse tehdä uudelleen vaan se hyväksiluetaan ravitsemustieteen opintoihin. Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus opintojaksolle, jonka jälkeen hän voi hakea korvaavuutta www-sivuilta löytyvällä lomakkeella.

Hinta

70 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 40 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

 

Ilmoittautumiset02.01.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.