Koulutukset

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op)

Kuvaus

Aika24.10.2019 - 18.09.2020

24.-25.10.2019 (to-pe)
pe 29.11.2019 (pe)
16.-17.1.2020 (to-pe)
27.-28.2.2020 (to-pe)
(3.4.2020, 14.-15.5.2020)

Korvaavat lähiopetuskerrat:
4.9.2020 ja 17.-18.9.2020
Päivittäinen työskentelyaika klo 9-16

PaikkaTurun AKK, Jalkaklinikan tilat, Kärsämäentie 11, Turku
Kohderyhmä

Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville sekä kaikille taideterapeuttisista menetelmistä kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Tavoite

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus. Perusopinnot (20 op) hyväksytysti suorittanut saa todistuksen (Ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja).

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutuksen (20 op) jälkeen on mahdollista hakeutua Ratkaisukeskeisen kuvataideterapeutin opintoihin - Solution Focused Art® (40 op).

Opintopisteet20 op
Sisältö

Orientaatio, opiskeluvalmiudet ja HOPS (1 op)

 • Konstruktivismi ja itseohjautuvuus oppimisen perustana
 • Aikuisen oppiminen
 • Oppimistavoitteiden muodostaminen yksilöllisesti (HOPS)

Itsetuntemus (1 op)

 • Oman persoonan kehittymis- ja kasvumahdollisuudet
 • Oman elämäntilanteen uudelleen määrittely

Kuvataide (4 op)

 • Oman taiteellisen työskentelyn kehittäminen
 • Kuvallisen työskentelyn ja ajattelun kehittyminen sekä niiden ominaispiirteiden tiedostaminen

Taideterapian perusteet (2 op)

 • Taideterapian suuntaukset ja lähestymistavat terapeuttiseen työhön
 • Taideterapeutin koulutustaustat
 • Taideterapian suhde psykoterapiaan
 • Taideterapian historia

Ratkaisukeskeisen taideterapian työmenetelmät (10 op)

 • Taideterapiaprosessi
 • Mielikuvien voima ja luovuus, liike ja rytmi
 • Ratkaisukeskeinen taideterapia
 • Harjoitustyöskentelyä
 • Kehotietoisuus ja draama osana taideterapiaa

Ratkaisukeskeiset työmenetelmät (2 op)

 • Kieli ja ajattelu
 • Näkökulman vaihtaminen ja uudelleenmäärittely
 • Haastattelutekniikat
 • Kirje tulevaisuudesta
 • Tähtihetki
 • Asteikkokysymykset
Kouluttajat

Jari Salmela, psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaajakouluttaja
Nina Sundberg, psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti
Hanna Paatero, teatteri-ilmaisun ohjaaja, kuvataideterapeutti, työnohjaaja
Kirsi Ruuskanen
,ThM,  kuvataideterapeutti, sairaanhoitaja, ammatillisten aineiden opettaja

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Näkökulmina ovat yksilön, ryhmän ja työyhteisön kanssa työskentely. Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa ratkaisu- ja voimavarakeskeisten menetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä, kokemusten reflektointia sekä vertaisryhmässä että henkilökohtaisessa oppimispäiväkirja –työskentelyssä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä omakohtaista taiteen tekemistä.

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista:

1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista
2. Ryhmän kanssa työskentelystä
3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta
4. Verkko-opiskelusta
5. Kirjallisuudesta
6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Lisätietoja

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa.

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
koulutuksen johtaja Jari Salmela, Alfa Partners, jari.salmela@alfapartners.fi, puh. 040 179 3322
Turun kesäyliopisto:
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Lisätietoja hakeutumisesta

Sähköisen ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Turun kesäyliopistoon (kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi) 15.9.2019 mennessä.

Vapaamuotoinen hakemus: Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s.) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 • Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi
 • Miksi hakeudut koulutukseen?
 • Kerro lyhyesti itsestäsi ja elämäntilanteestasi
 • Muista yhteystietosi

23.9. KOULUTUKSEEN HYVÄKSYTYILLE LÄHETETTY INFO

26.9. koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen

2.10. kesäyliopisto vahvistaa koulutuksen alkamisen

Koulutus käynnistyy ohjelman mukaisesti 24.10.2019.

Muu informaatio

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art®-ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art®. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art®.  Koulutusohjelma on tuotesuojattu Suomessa ja Ruotsissa.

Opintojen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Hinta

2590 €
Maksun voi suorittaa 3 erässä (lokakuu, joulukuu ja helmikuu).

Ilmoittautumiset17.10.2019 mennessä
Peruutusehdot

Opiskelijavalinta tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.


Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.