Koulutukset

Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta AY7025113

Aika17.09.2018 - 31.12.2019
Tavoite

Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyyden näkökulmasta.

Opintopisteet3 op
Sisältö

Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä.

KouluttajatYTM Arttu Puhakka
Suoritustapa

Orientaatioluennot (2 h, Moodle) sekä itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

Kirjallisuus

1) Opettajan myöhemmin ilmoittama artikkeli.
2) Orientaatioluentojen luentomoniste.
3) Jong, B. (2013). Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7.
Tai sen tilalla vaihtoehtoisesti yksi seuraavista:
1) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
2) Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.
3) Hirvihuhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 3, 4 ja 6.

EmoyliopistoItä-Suomen yliopisto
Ilmoittautumiset03.09.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.