Koulutukset

Puolan kielen jatkokurssi 3

Kuvaus

Aika25.09. - 11.12.2019

Kurssi on monimuoto-opetusta: joka toinen viikko lähiopetusta keskiviikkoisin klo 17.00-19.15 ja joka toinen viikko verkko-opetusta. 

Lähiopetuskerrat: keskiviikkoisin 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. klo 17.00-19.15, 11.12. klo 17.00-18.30 (tentti)
Verkko-opetuskerrat: 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. Verkko-opetukseen sisältyy tunnin verkkoluento sekä itsenäistä työskentelyä (yht. 2 h)

Paikka

Lähiopetus Turun yliopistolla, verkko-opetus Google Classroom -alustalla (vaatii gmail-osoitteen)

Kohderyhmä

Sopii noin vuoden puolan kieltä opiskelleille. Kielitaitotaso A2.

Huom! Verkko-opetukseen osallistuminen edellyttää gmail-osoitetta.

Opintopisteet2 op
Sisältö

Kurssilla opiskelijat harjoittelevat arkielämän viestintätilanteita monipuolisten suullisten ja kirjallisten tehtävien kautta. Kurssin aiheisiin kuuluvat mm. ajanilmaukset, tien neuvominen, ostokset, matkustaminen sekä Puolan kulttuuri ja maantieto.
Kieliopista tutustutaan sijamuotoihin (genetiiviä ja lokatiivi), aikamuotoihin (imprefekti) ja verbien aspektiin.

KouluttajatKatarzyna Wojciechowicz
Suoritustapaaktiivinen läsnäolo, verkkotehtävät ja tentti
Kirjallisuus

Hurra!!! Po polsku 1. Kpl 8-10.
(Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz, kustantaja: Prolog ISBN: 978-83-60229-24-8)

EmoyliopistoTurun yliopisto
Lisätietoja

koulutuskoordinaattori Essi Haapaniemi, essi.haapaniemi@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1148
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02-278 1811

Muu informaatio30 oppituntia
Hinta

Normaalihinta 130 euroa
Opiskelijahinta 65 euroa

Olet oikeutettu opiskelijahintaan, jos opiskelet päätoimisesti yliopistossa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai peruskoulussa.

Ilmoittautumiset11.09.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.