Koulutukset

Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen - ODKP1170

Aika10.01. - 08.02.2020

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia
10.-11.1.2020 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)

ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen
7.-8.2.2020 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman pedagogiset jaksot ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella, ohjata ja arvioida prosessidraamaa erilaisissa oppimisympäristöissä
Opintopisteet2 op
SisältöProsessidraama ja sen soveltaminen
Suoritustapalähiopetus
Kirjallisuus
  • Asikainen, S. 2003. Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Joensuun yliopisto.
  • Bowell, P. & Heap, B. 2008. Prosessidraama – polkuja opettamiseen ja oppimiseen. Helsinki: Draamatyö.
  • Kauppinen, A. (toim.) 2013. Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta. Helsinki: SKS.
  • Neelands, J. & Goode, T. 2017. Ryhtiä draamaan. Helsinki: Draamatyö.
  • Owens, A. & Barber, K. 2002. Draamakompassi. Helsinki: Draamatyö.
  • Viirret, T. L. & Airaksinen, R. 2017. (toim.) Suomalaisia prosessidraamoja. Helsinki: Draamatyö.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.