Koulutukset

Pesänselvittäjä ja pesänjakaja - oikeudet ja velvollisuudet erilaisissa ositus- ja jakotilanteissa - LÄHIOPETUS

Aika27.08.2020

torstaina 27.8.2020 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutusta on mahdollista seurata myös etänä verkon välityksellä. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on käytössäsi viikon ajan koulutuksen jälkeen. Jos haluat osallistua etänä, ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille pesänselvityksen, osituksen ja perinnönjaon ongelmia työtehtävissään käsitteleville lakimiehille.

Sisältö

Toimitusositus ja toimitusjako ovat käytännössä tavallisia. Avioero-ositus, ositus ja jako lesken elinaikana, PK 3 luvun mukainen pesänjako lesken pesässä ja perillisten välinen perintökaaren 23 luvun mukainen jako eroavat kuitenkin toimituksina paljon toisistaan ja myös selvittäjän ja jakajan rooli ja tehtävät ovat kussakin toimitustyypissä erilaiset. Perintökaaren vuosikymmeniä voimassa olleiden säännösten ympärille on aikojen kuluessa syntynyt runsaasti käytäntöä ja tulkintoja, mutta uusia kysymyksiä tulee esiin edelleen ja myös menettelyyn liittyviä KKO:n ennakkoratkaisuja on tasaisesti saatu. Oman erityispiirteensä asialle antaa, että yleiseksi käytännöksi kuolinpesissä on muodostunut pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräyksen antaminen yhtä aikaa ja samalle henkilölle, jolloin perusteiltaan varsin erilaisten tehtävien raja jossakin määrin hämärtyy. Myös osakkaiden oikeuksiin ja asemaan virallisselvityksen ja -jaon aikana liittyy monenlaista problematiikkaa. Koulutuksessa on tarkoitus valottaa näitä virallisselvityksen ja -jaon keskeisiä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö:

  • Ositus, kuolinpesäositus, pesänjako ja perinnönjako – yhteiset menettelysäännöt, erilaiset toimitukset
  • Oikeus hakea virallistoimitusta; muutoksenhaku ja tilanne ennen määräyksen lainvoimaa
  • Esteettömyys, puolueettomuus, neuvontavelvollisuus
  • Edunvalvonnassa olevat osakkaat
  • Pesänselvittäjän hallinto ja valtuudet, jakokuntoisuustavoite, legaattien täyttäminen
  • Perittävän velat; pesänselvittäjän päätökset ja ylivelkaisen pesän päättäminen
  • Pesänjakajan tehtävän alkaminen; sovintovelvoite, myyntilupa ja osaratkaisut
  • Tehtävistä eroaminen ja erottaminen; tehtävän päättyminen
  • Toimitusmiesten pöytäkirjat, päätökset ja tilivelvollisuus
  • Toimitusten moitteet; toimitusmiesten rooli jaon jälkeen
Kouluttajat

OTT, dosentti Eva Gottberg

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 02 278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Paikkoja lähiopetukseen on rajoitetusti.

Hinta

225 €
Huom. Tämä ilmoittautuminen koskee vain lähiopetukseen osallistuvia.
Jos haluat vaihtoehtoisesti seurata luentoa etänä verkossa, ilmoittaudu tästä.

Ilmoittautumiset13.08.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.