Koulutukset

Perhekompassi - työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen

Aika17.03. - 18.03.2021

17.-18.3.2021 klo 9.15-15.15

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatusalan työntekijöille. Kaikki, jotka kohtaavat työssään perheitä ja haluavat lisätä taitojaan perheiden kohtaamisessa ja perheiden kanssa työskentelyssä, kriisinäkökulma huomioiden, hyötyvät tästä koulutuksesta. Perhekompassin runkona on Perhearviointimenetelmä. Perhekompassissa painotetaan erityisesti kriisissä olevien perheiden kanssa työskentelyä.

Sisältö

Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Perhekompassin avulla voidaan tutkia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä lievittää vaikeuksia ja tukea perheen toimintakykyä.

Tavoitteellinen lyhytinterventio

Perhekompassi-malli antaa työskentelylle selkeän rakenteen ja tavoitteen, joka auttaa fokusoimaan keskustelua ja ehkäisemään ennalta ongelmien syventymistä ja monimutkaistumista. Malli soveltuu erityisesti 1-5 tapaamisen lyhytinterventioksi.

Perhekompassi-mallissa perheen arki ja toiminta on jaettu osa-alueisiin, joita työstetään yhdessä perheenjäsenten kanssa, perhettä kunnioittavalla tavalla sekä autetaan heitä ymmärtämään kriisitilanteen vaikutuksia omaan toimintaan ja perheen arkeen samalla korjaten sitä, mikä ei toimi.

Erityisesti lapset huomioiva malli

Perhekompassi ohjaa työntekijää huomioimaan jokaisen perheenjäsenen, erityisesti lasten mielipiteet ja ristiriitaisetkin näkemykset. Työskentely vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa ja vähentää oman toiminnan selittelyä ja puolustamista.

Eväitä kriisistä eteenpäin

Työskentelyn tavoitteena on lisätä perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, tukea vanhemmuutta ongelmista ja vaikeuksista huolimatta sekä auttaa perhettä tarkastelemaan tilannetta uusista näkökulmista ja luomaan uusia mahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on vakauttaa tilanne ja auttaa perhettä pääsemään kriisistä eteenpäin.

Kouluttajat

psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n vaativan erityistason psykoterapeutti Marjukka Laukkanen on saanut myös Perhearviointikouluttajan koulutuksen.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
kouluttaja Marjukka Laukkanen, marjukka.laukkanen@mielenterveysseura.fi, puh. 040 352 4838

Turun kesäyliopisto:
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Koulutus järjestetään yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

Hinta

580 €

Huom. Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset03.03.2021 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.