Koulutukset

Perheasioiden sovittelijan perusopinnot

Aika06.06. - 15.11.2019

1. jakso 6.-7.6.2019
2. jakso 29.-30.8.2019
3. jakso 3.-4.10.2019
4. jakso 14.-15.11.2019
Päivittäinen työskentelyaika on klo 9-16.

PaikkaTurun Aikuiskoulutuskeskus Luokka 358
os. Kärsämäentie 11, Turku
Kohderyhmä

Perheasioiden sovittelijoina toimivat ja sovittelijoiksi tähtäävät tahot, esimerkiksi sosiaalityöntekijät, psykologit, perheterapeutit, perheneuvojat, lastenvalvojat.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää vähintään 2 vuoden työkokemusta sosiaalialalla, perheiden parissa. Lisäksi hakijan tulee täyttää avioliittolain 5 luvun 23 pykälässä mainitut perheasioiden sovittelijan kelpoisuusvaatimukset. Koulutukseen voidaan valita max. 24 osallistujaa

Tavoite

Perheasioiden sovittelu tulisi saada kattavasti tarjolle kunnissa, sillä se on kustannuksiltaan edullinen varhaisen vaiheen palvelu, josta eroperheet voivat hyötyä suuresti. Perheasioiden sovittelu on kustannuksia säästävää ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla voidaan estää erotilanteessa ilmenevien ongelmien kärjistymistä.

Koulutus lisää osallistujien teoreettista ymmärrystä erokonflikteista ja niiden hallinnasta sekä antaa käytännön valmiuksia ja taitoja toimia perheasioiden sovittelijana ja ohjata vanhempien keskinäisiä neuvotteluja sovittelutilanteessa.

Sisältö

- Korostetaan sovittelun prosessiluonnetta ja edetään sovittelun vaiheiden mukaisesti valmistelusta päätökseen siten, että kullakin lähiopetusjaksolla on sisältönä yksi tai kaksi sovittelun vaihetta.

- Vaiheistuksen lisäksi kullakin opetusjaksolla on käsittelyssä jokin perheiden konfliktien kannalta merkityksellinen teema, esimerkiksi lapsen kokemukset erotilanteessa, tunteiden käsittely ja vastaanotto sovittelussa, vanhemmuuden päivittäminen eron yhteydessä tai lapsiin liittyvien huolten käsittely.

- Keskeinen opetusmenetelmä ovat valmistellut roolipelit. Roolipeleihin kuuluu noin 40 minuutin mittainen sovittelutilanne sekä sen purku ensin pienryhmässä ja sitten yhteisesti. Roolipeleissä harjoitellaan aina tiettyä sovitteluprosessin vaihetta ja tiettyä erityisteemaa. Roolipelien lisäksi koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, pidemmistä luennoista sekä yhteisistä keskusteluista ja ryhmissä tehtävistä käytännön harjoituksista, joissa opetellaan sovittelussa hyödyllisiä tekniikoita.

- Opetuksen yhteydessä koulutettaville jaetaan materiaalia, joka muodostaa jatkossa perheasioiden sovittelijan työkalupakin: työvälineen muotoon saatettuja malleja ja jäsennyksiä, jotka toimivat joko sovittelijan omina ymmärrysvälineinä tai joita sovittelijat voivat käyttää yhdessä vanhempien kanssa työskennellessään.

 
Kouluttajat

Jari Kekäle, teologian tohtori, perheterapeutti VET, perheasioiden sovittelija ja sovittelukouluttaja, työnohjaaja 
Vaula Haavisto, filosofian tohtori, tutkija, sovittelukouluttaja

Lisätietojarehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811
Lisätietoja hakeutumisesta

Haku koulutukseen on päättynyt 5.5.2019, mutta voit vielä ilmoittautua varasijalle.

Opiskelijavalinta tehdään hakulomakkeiden perusteella. Koulutuspaikat täytetään soveltuvuuden perusteella. Jos koulutukseen soveltuvia hakijoita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa (24 hlöä), valinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viimeistään kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua

Hinta

1100 euroa sisältäen koulutusmateriaalin.

Ilmoittautumiset31.05.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.