Koulutukset

Paripsykoterapian täydennyskoulutus (30 op)

KuvausKoulutuksessa tarkastellaan parisuhdetta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä parisuhdeongelmien hoitoa eri viitekehyksistä. Vahvan perheterapeuttisen näkökulman lisäksi koulutus sisältää psykodynaamisia, ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia menetelmiä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia parien kanssa työskentelyyn sekä perehtyä teoreettiseen ja tutkimukseen perustuvaan tietoon parisuhteesta ja paripsykoterapiassa käytettävistä menetelmistä.  Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavien käyttöön laaja-alaisesti tietoa ja menetelmiä erilaisiin parisuhteeseen liittyviin tilanteisiin.

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pareja ja hoitavat parisuhteen ongelmia. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksesta kelpoisuuden Kela-korvattavan paripsykoterapian tekemiseen.

Koulutus kestää vuoden ajan.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy 14 lähipäivinä toteutettavaa teoriaseminaaria. Teoriaseminaareihin sisältyy työnohjaustyöskentelyä. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllisiä tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä vertaisryhmätyöskentelynä sekä päättötyöartikkeli. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Aika02.03.2018 - 09.02.2019
PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku
Poikkeukset:
6.4., 15.9., 20.10.2018 ja 26.1.2019 Turun yliopisto Sirkkala, seminaarisali E123, os. Kaivokatu 12
KohderyhmäKoulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali - ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pareja ja hoitavat parisuhteen ongelmia. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksesta kelpoisuuden Kela-korvattavan paripsykoterapian tekemiseen.
Opintopisteet30 op
Sisältö

2018 Päivittäinen työskentelyaika klo 9-16
02.03.  Aloitusseminaari: opiskeluun orientoituminen, yleiset ja henkilökohtaiset
            tavoitteet. (Marja Niskasaari,Tarja Korpilahti-Leino ja Sauli Airikka)
            Mitä paripsykoterapia on? (Sauli Airikka)
03.03.  Suhde pariterapian keskiössä Sauli Airikka),
            Pariterapia prosessina (Sauli Airikka)
06.04.  Psykoanalyyttinen lähestymistapa pariterapiaan (Sauli Airikka)
28.04.  Tunnekeskeinen lähestymistapa pariterapiaan (Marja Niskasaari)

26.05.  Voimavarakeskeinen lähestymistapa pariterapiaan (Marja Niskasaari)
08.06.  Integratiivinen lähestymistapa pariterapiaan (Sauli Airikka)
25.08.  Kognitiivinen lähestymistapa pariterapiaan (Tarja Korpilahti-Leino)
15.09.  Näyttöön perustuva pariterapia (Tarja Korpilahti-Leino)
20.10.  Avioero ja uusperhe (Marja Niskasaari)
16.11.  Mustasukkaisuus ja uskottomuus (Sauli Airikka)
14.12.  Seksuaalisuus parisuhteessa (Sauli Airikka)
2019
26.01.  Parisuhde ja vanhemmuus (Tarja Korpilahti-Leino)
08.02.  Loppuseminaari, opiskelijoiden opinnäytteet
09.02.  Loppuseminaari, opiskelijoiden opinnäytteet ja koulutuksen päätös

Kouluttajat

Marja Niskasaari sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, VET perheterapeutti, pariterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja

Tarja Korpilahti-Leino psyk esh, perheterapeutti VET (kouluttajakoulutus), kognitiivinen psykoterapeutti YET, PsK

Sauli Airikka psyk.sh, psykoterapeutti, VET perheterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja

Lisätietojarehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614
Hinta1850 euroa
Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä
Ilmoittautumiset02.03.2018 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.