Koulutukset

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät - UPAMU1003

Aika07.02. - 29.02.2020

7.-8.2.2020 pe klo 17.00-20.15 ja klo 9.00-15.15
28.-29.2.2020 pe 17.00-20.15 ja la 9.00-14.30

Paikka

7.-8.2. Turun yliopisto CALONIA, luentosali 1, os. Caloniankuja 3
- kartta: https://helppopas.fi/map/calonia
28.-29.2. Turun yliopisto SIRKKALA, Janus-sali, os. Kaivokatu 12
- kartta: https://helppopas.fi/map/minerva-sirkkalan-kasarmialue

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
  • käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä
  • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta
Opintopisteet3 op
SisältöKurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.
Kouluttajat

FT, kouluttaja, tutkija Marjo Kamila

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (60 h). Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

- oppimispäiväkirjan palautus 22.3.2020 mennessä Classroomiin

Kirjallisuus
  • Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.
  • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.
  • Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.
  • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.

    Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.