Koulutukset

Palvelumuotoilun metodit; yritys-case - UYRJ0228

Aika29.09. - 27.10.2018

Luennot:
la 29.9. klo 9-15
pe-la 5.-6.10.2018 pe klo 17.00-21.00 ja la klo 9-15

Harjoitukset:
ryhmä 1: pe 26.10.2018 klo 17.00-20.15
ryhmä 2: la 27.10.2018 klo 9.00-12.15
ryhmä 3: la 27.10.2018 klo 13.15-17.00

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
  • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja muotoiluajattelua käytännön yritystapauksissa.
Opintopisteet4 op
SisältöKurssilla opitaan ja sovelletaan palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä sekä design management -ajattelua yritysten kehittämishankkeisiin.
KouluttajatMarjo Kamila
Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: luennot ja esittelyt (24 h), itsenäinen tiimityöskentely (84 h).
Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöskentelyyn ja esittelyihin.

Kirjallisuus
  • Jaskari, Pasi et.al. Design Management: Yrityskuvan johtaminen (2004).
  • Miettinen, S. (toim.): Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, 2011.
  • Miettinen, S. & Koivisto, M.(Eds.): Designing Services with Innovative Methods, 2009.
  • Nieminen, Tuula: Visuaalinen markkinointi (2004).
  • Pohjola, Juha. Ilme: Visuaalisen identiteetin johtaminen (2003).
  • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 131,25 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Lapin avoimen yliopiston opintomaksu 8,75 € (maksetaan opintojen alkaessa ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.