Koulutukset

Palvelumuotoilun johtaminen - UPAMU1006

Aika23.10. - 14.11.2020

23.-24.10. ja 13.-14.11.2020 pe klo 17-20.30 ja la klo 9-17

Huom! Opintojakson suorittaminen perustuu läsnäoloon ja aktiiviseen osallistumiseen

  • Läsnäolo vähintään kolmella luentokerralla
  • Läsnäolo pakollinen harjoitustehtävän purkukerralla (14.11.)
  • Aktiivinen osallistuminen ryhmäkeskusteluihin
  • Harjoitustyön suorittaminen ja esittely
Paikka23.10.-13.11. Turun yliopisto EDUCARIUM luentosali 1, os. Assistentink. 5
14.11. Turun kauppakorkeakoulu, Osuuskauppa-sali, os. Rehtorinpellonk. 3
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata muotoilijan ja muotoilun tehtävien eri tasoja yrityksen liiketoiminta kentässä
  • soveltaa palvelumuotoilun menetelmiä ja prosessia organisaation sisäisen toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen
  • analysoida ja suunnitella johtamista muotoilun ja yrityksen liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.
Opintopisteet4 op
Sisältö

Palvelumuotoiluosaaminen yrityksen toiminnassa, muotoilutoiminnan eri tasot yrityksissä ja organisaatioissa, muotoilun strateginen osaaminen ja johtaminen, muotoilu yrityksen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa, kyky kommunikoida muotoilun merkitys ja mahdollisuudet organisaatiossa. Kurssi toteutetaan yritykselle tai organisaatiolle tehtävänä muotoiluprojektina, jonka opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä. Projektia ja ryhmätyötä ohjataan luennoilla. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.

Kouluttajat

Mikko Kutvonen

Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot ja harjoitukset (28 h), itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, essee (80 h).

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, muotoiluprojektin lopputulosten esittely ja essee.

Kirjallisuus
  • Boyer B., Cook J. W. & Steinberg M. (2011). Recipes for Systemic Change. Helsinki Design Lab, Sitra.
  • Holston D. (2011). The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Process. HOW books.
  • Phillips P. L. (2012). Creating the Perfect Design Brief. Allworth Press.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.