Koulutukset

Palvelujen markkinointi - YMAR1103

Aika06.11. - 12.12.2020

pe-la 6.-7.11.2020 ja 20.-21.11.2020 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-16.15

PaikkaTurun yliopisto PUBLICUM luentosali 1, os. Assistentink 7
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
  • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
  • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
Opintopisteet5 op
Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Kouluttajat

KTT, koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Vaihtoehtoisena suoritustapana suullinen ryhmätentti la 12.12.2020.

Kirjallisuus
  • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.