Koulutukset

Palvelujen markkinointi - YMAR1103

Aika01.11. - 09.11.2019

1.-2.11. ja 8.-9.11.2019 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-16.15

Paikka

Turun yliopisto PUBLICUM luentosali 2, os. Assistentink. 7
- yliopistoalueen kartta: https://helppopas.fi/map/publicum

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
  • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
  • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
Opintopisteet5 op
Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Kouluttajat

KTT, koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tenttipäivät:
14.1.2020 klo 16.30, paikka: TY Educarium luentosali 3, os. Assistentink. 5 
1. uusinta 25.2.2020 klo 17, paikka: TY Educarium ls 2
2. uusinta 7.4.2020 klo 16.30, paikka ilmoitetaan myöhemmin

- ilmoittaudu uusintapäiviin 10 pv aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi

Vaihtoehtoisena suoritustapana suullinen ryhmätentti pe 22.11.2019 klo 17-20 tai la 23.11.2019 11-14, paikka: TY Publicum luentosali 2.

Kirjallisuus
  • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.