Koulutukset

Palvelujen markkinointi - YMAR1103

Aika26.10.2018 - 14.01.2019

26.-27.10. ja 9.-10.11.2018 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-16.15

PaikkaTurun yliopisto EDUCARIUM luentosali 3
os. Assistentinkatu 5
- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
  • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
  • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
Opintopisteet5 op
Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Kouluttajat

Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Tenttipäivät: ma 14.1.2019 klo 16.00-19.00, paikka: TY Publicum luentosali 4, os. Assistentinkatu 7. Ilmoittautumiset kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi  (+ 1 uusintapäivä ilm. myöhemmin).

Vaihtoehtoisena suoritustapana suullinen ryhmätentti la 12.1.2019 1. ryhmä klo 12-15 ja 2. ryhmä klo 15-18, paikka: TY Educarium luentosali 3. Ryhmätenttiin ilmoittautumiset Jokitalolle.

Kirjallisuus
  • Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.
EmoyliopistoLapin yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.