Koulutukset

Palvelujen markkinointi - YMAR1103

Aika13.04. - 21.04.2018

13.-14.4. ja 20.-21.4.2018 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-16.15

PaikkaTurun yliopiston tilat seuraavasti:
13.4. PharmaCity auditorio, It. Pitkäk. 4
14.4. SIRKKALA Janus-sali, Kaivok. 12
20.4. PharmaCity auditorio, It. Pitkäk. 4
21.4. SIRKKALA Janus-sali, Kaivok. 12

- yliopistoalueen kartta: www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa
  • selittää keskeiset palvelujen laatumallit
  • selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet
Opintopisteet5 op
Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Kouluttajat

Maijastiina Jokitalo

Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset: kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus. Tenttipäivät 7.5. klo 16.00-19.00, paikka: TY Educarium luentosali 1, os. Assistentinkatu 7 (+ 2 uusintapäivää, vahvistuvat myöhemmin).

Kirjallisuus
  • Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).
  • Wilson, Alan ym. (2012) Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2 European edition.
EmoyliopistoLapin yliopisto
Hinta

140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 131,25 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Lapin avoimen yliopiston opintomaksu 8,75 € (maksetaan opintojen alkaessa ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.