Koulutukset

OPS Turku Huomio hetkeen - vuorovaikutustilanteet ja tunteiden käsittely varhaiskasvatuksessa (6 op) 2017-2018 (oppisopimuskoulutus)

Aika11.09.2017 - 07.09.2018

11.09.2017 klo 9.30-16.00
10.10.2017 klo 12.30-16.00
08.11.2017 klo 9.00-16.00
11.12.2017 klo 12.30-16.00

09.01.2018 klo 9.00-16.00
08.03.2018 klo 9.00-16.00
08.05.2018 klo 9.00-16.00
07.09.2018 klo 8.30-15.30

PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku
Kohderyhmävarhaiskasvatuksen ammattihenkilöstö
Tavoite

Miten kiireen, levottomuuden ja tunnepurkausten kanssa voi toimia?

Millä keinoin voimme lisätä ryhmätilanteisiin levollisuutta, miten toimia tunnekuohujen aikana? Koulutuksen aikana tarkastellaan näitä varhaiskasvatuksen arkeen liittyviä ilmiöitä ja opitaan keinoja tilanteiden rauhoittamiseen ja levollisuuden rakentamiseen.

Tavoitteena siis rakentaa lapsen luottamusta ja sisäistä vahvuutta sekä luoda näin pohjaa tasapainoiselle tunne-elämälle.

Sisältö

1. Kasvattajan läsnäolo ja merkitys: lasten aito kuuntelu ja osallistaminen, keinoja ja työkaluja rauhoittumiseen
2. Tietoisuus- ja tunnetaitojen hyödyntäminen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukena
3. Varhaiskasvatuksen ja siellä työskentelevien rooli luottamuksen edistäjänä sekä tiimityön merkitys lapsen kehityksen tukena
4. Tietoisuustaitojen ja muiden stressinhallintakeinojen hyödyntäminen oman työssäjaksamisen tukena
5. Pedagoginen työote vuorovaikutus- ja erityistilanteissa

Katso tarkempi sisältökuvaus aikatauluineen alta kohdasta Tiedostot

Kouluttajat

PsL, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Mervi Herranen
MSc, työhyvinvointivalmentaja Elina Honkasalo
päiväkodinjohtaja, työnohjaaja Arja Salminen
KT, palvelupäällikkö Ulla Soukainen
sekä muita varhaiskasvatuksen ja tutkimuksen asiantuntijoita

Suoritustapa

Koulutus koostuu alustuksista, harjoituksista ja omien tietoisuustaitojen harjoittamisesta sekä työnohjauksesta.

Lisätietoja

Kokonaisuus toteutetaan oppisopimuksen lisäkoulutuksena. Oppisopimuksen lisäkoulutuksessa osallistujat solmivat oppisopimuksen
työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Lisäkoulutus on
tarkoitettu jo ammatissa toimiville ammatillisen tai
korkeakoulututkinnon suorittaneille. Sen tarkoituksena on saattaa
ammattitaidot ajan tasalle tai antaa uutta tietoa ammattikuvan
muuttuessa.

Lisäkoulutuksen sopimisen ehtona on, että opiskelijalla on
työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia / viikko. Työnantaja
maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja
nimeää työyhteisöstä vastaavan kouluttajan, joka lisäkoulutuksessa on
yleensä lähin esimies.

Tiedostotops_huomio_hetkeen_2017_-_2018_ohjelma.doc

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.