Koulutukset

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren 3:1 a §:n ja testamentilla saadun hallintaoikeuden tilanteessa

Aika17.05.2018

17.5.2018 klo 9-16
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Asianajajat, lakiasiaintoimistot, pankkien edustajat, edunvalvojat, maistraatit, tuomioistuimet ja muut oikeusalan ammattilaiset, jotka ovat tekemisissä perintö- ja testamenttiasioiden kanssa.

Sisältö

Perintökaaren leskelle tarjoamaa vähimmäissuojaa – asunnon ja tavanomaisen asuntoirtaimen jakamattomuutta – koskeva sääntely on osin niukkaa ja osin vanhentunutta. Testamenttiin perustuvaa hallintaoikeutta koskeva PK 12 luku toimii edelleen testamentin tulkintaohjeena ja tämän lisäksi jo lähtökohtaisesti sovellettavana sääntelynä tilanteessa, jossa leski on saanut hallintaoikeutensa suoraan lain nojalla. Nykyoloissa aukkoja jää paljon eikä aiheesta ole liiemmälti ylimmän oikeusasteen käytäntöäkään, vaikka itse problematiikka tulee arjessa erittäin usein esiin.

Koulutuksessa tarkastellaan tilanteita, joissa omistajan ja käyttöoikeudenhaltijan edut ovat ristiriidassa keskenään tai oikeudet epäselviä, ja etsitään niihin ratkaisuja.

Käsiteltävät asiat:

  • PK 3:1 a ja PK 12 luku – hallintaoikeuksien lakisääteinen sääntelykehys
  • Pääasiallisesti kotina käytettäväksi tarkoitettu asunto – kodiksi sopiva asunto
  • Tavanomainen asuinirtaimisto
  • Käyttö-, ylläpito- ja korjauskustannuksista vastaaminen
  • Ennenaikainen käyttöoikeudesta luopuminen vastikkeetta ja vastikkeellisesti, oikeuden luovuttaminen toiselle
  • Omistajan oikeudet ja turvakeinot käyttöoikeuden kestäessä ja päättyessä
  • Testamentaaristen määräysten mahdollisuudet ja rajat; käyttöoikeudenhaltijalle annetut oikeudet määrätä esim. käyttöoikeuden kohteena olevan asunnon vaihtamisesta
  • Hallintaoikeussuhteessa tapahtuvien muutosten verokohtelu
KouluttajatOTT, dosentti Eva Gottberg
Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02-278 1811
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146.

Hinta

215 €
Hintaan sisältyy aamu- ja iltapäiväkahvi.
Ilmoita Lisätietoja-kohdassa mahdollinen erityisruokavaliosi.

Ilmoittautumiset03.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.