Koulutukset

OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen kasvuryhmä -ohjausmalli

Aika05.05. - 20.05.2018

la 5.5.2018  klo 10-16
la ja su 19.-20.5.2018 klo 10-16

PaikkaTaideakatemia, Amiraalistonkatu 8, Tanssisali
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja taidealojen ammattilaisille.

Sisältö

OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmä -ohjausmalli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:ssä vuosina 2012-2017. Järjestö tekee mielenterveystyötä perheiden parissa. Omakuva N.Y.T. on sosiaalisesti vahvistavaa työtä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä nuorille, joilla on elämässään haasteita liittyen esimerkiksi identiteettiin, ryhmässä olemiseen, vuorovaikutukseen tai omaan kehoon.

OMAKUVA N.Y.T. ryhmämallissa keskeistä on mentalisaatiotyöote ja taiteen praktiikat. Erityispiirteenä on työparien (taiteilija ja sosiaali- ja terveysalan ammattilainen) välinen reflektiivinen työote. Mentalisaatiotyöskentelyn perustana on tutkiva, ei-tietävä asenne, joka parhaimmillaan vahvistaa reflektiivistä kykyä ja lisää ymmärrystä oman ja toisen mielen toiminnasta, rikastaen vuorovaikutusta.

Koulutus sisältää teoreettisen osuuden jossa käsitellään mentalisaatiota ja mm. taiteen vaikuttavuustutkimuksia. Kokemuksellisessa osiossa tietoa syvennetään harjoitteiden ja reflektiokeskustelun kautta. Ohjausmalli sisältää kehollista työskentelyä sekä erilaisia esittävän taiteen, kuvataiteen ja sanataiteen harjoitteita.

Kouluttajat

Sanni Sihvola (TansM) tanssipedagogi

Ursula Hallas (TeM), teatteripedagogi, sosionomi AMK (valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira), teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja kandidaatti

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 02 278 1812

Hinta80 euroa
Ilmoittautumiset20.04.2018 mennessä

Huom!
Kurssi on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.

Haluatko tietoa alkavista kursseista?