Koulutukset

OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen kasvuryhmä -ohjaajakoulutus

Aika20.04. - 05.05.2020

Maanantaisin ja tiistaisin 20.4.-21.4.2020 klo 10-15 ja 04.-05.5.2020 klo 10-15.

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja taidealojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan mentalisaatiotyöotteen soveltamisesta taideperustaisessa kasvuryhmässä.

Koulutus on suunnattu erityisesti jo aiemmin taideryhmiä ohjanneille ja mentalisaatiosta perustiedot hankkineille tai OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutukseen aiemmin osallistuneille.

Sisältö

OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmä -ohjausmalli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:ssä vuosina 2012-2018. Omakuva N.Y.T. on sosiaalisesti vahvistava kokemuksellinen ryhmäprosessi. Ryhmässä tutkitaan taiteen keinoin vuorovaikutusta, ryhmään kuulumista, ihmissuhteita ja suhdetta itseen. Taideperustainen ryhmä vahvistaa vuorovaikutustaitoja, kehotietoisuutta ja avaa tien omaan luovuuteen.

OMAKUVA N.Y.T. ryhmämallissa keskeistä on mentalisaatiotyöote ja taiteen praktiikat. Erityispiirteenä on työparien (taiteilija ja sosiaali- ja terveysalan ammattilainen) välinen reflektiivinen työote. Mentalisaatiotyöskentelyn perustana on tutkiva, ei-tietävä asenne, joka parhaimmillaan vahvistaa reflektiivistä kykyä ja lisää ymmärrystä oman ja toisen mielen toiminnasta, rikastaen vuorovaikutusta.

Kouluttajat

Sanni Sihvola (TansM) tanssipedagogi
Ursula Hallas
(TeM), teatteripedagogi, sosionomi AMK (valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira), teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja kandidaatti

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 02 278 1812

Muu informaatio

Voit osallistua koulutukseen myös työparina, jolloin OMAKUVA N.Y.T. ryhmämallin mukaista kasvuryhmää on helppo lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan omassa toimintaympäristössä.

Verkkomateriaalit ohjaajille julkaistaan osoitteessa https://www.finfamiuusimaa.fi/

Ryhmänohjaajan luonnoskirjan voi tilata osoitteesta https://www.profami.com/tuote/omakuva-n-y-t-ryhmaohjaajan-luonnoskirja/

Hinta290 euroa
Ilmoittautumiset06.04.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.