Koulutukset

OMAKUVA N.Y.T. taiteellinen kasvuryhmä -ohjaajakoulutus

Aika10.05. - 25.05.2019

Perjantaisin ja lauantaisin 10.-11.5.2019 klo 10-15 ja 24.-25.5.2019 klo 10-15.

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja taidealojen ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan mentalisaatiotyöotteen soveltamisesta taideperustaisessa kasvuryhmässä.

Koulutus on suunnattu erityisesti jo aiemmin taideryhmiä ohjanneille ja mentalisaatiosta perustiedot hankkineille tai OMAKUVA N.Y.T. ohjaajakoulutukseen aiemmin osallistuneille.

Sisältö

OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmä -ohjausmalli on kehitetty FinFami Uusimaa ry:ssä vuosina 2012-2018. Omakuva N.Y.T. on sosiaalisesti vahvistava kokemuksellinen ryhmäprosessi. Ryhmässä tutkitaan taiteen keinoin vuorovaikutusta, ryhmään kuulumista, ihmissuhteita ja suhdetta itseen. Taideperustainen ryhmä vahvistaa vuorovaikutustaitoja, kehotietoisuutta ja avaa tien omaan luovuuteen.

OMAKUVA N.Y.T. ryhmämallissa keskeistä on mentalisaatiotyöote ja taiteen praktiikat. Erityispiirteenä on työparien (taiteilija ja sosiaali- ja terveysalan ammattilainen) välinen reflektiivinen työote. Mentalisaatiotyöskentelyn perustana on tutkiva, ei-tietävä asenne, joka parhaimmillaan vahvistaa reflektiivistä kykyä ja lisää ymmärrystä oman ja toisen mielen toiminnasta, rikastaen vuorovaikutusta.

Kouluttajat

Sanni Sihvola (TansM) tanssipedagogi
Ursula Hallas
(TeM), teatteripedagogi, sosionomi AMK (valvira), mielenterveyshoitaja (Valvira), teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK, ryhmäpsykoterapeutti (Valvira), ryhmäpsykoterapeuttikouluttaja kandidaatti

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 02 278 1812

Muu informaatio

Koulutuksesta saatu hyöty on suurempi, jos sinulla jo on työpari, jonka kanssa olette aloittamassa OMAKUVA N.Y.T. ryhmämallin mukaista kasvuryhmää sekä tiedossa on myös toimintaympäristö, jossa se toteutetaan. 

Verkkomateriaalit ohjaajille julkaistaan osoitteessa https://www.finfamiuusimaa.fi/

Ryhmänohjaajan luonnoskirjan voi tilata osoitteesta https://www.profami.com/tuote/omakuva-n-y-t-ryhmaohjaajan-luonnoskirja/

Hinta210 euroa
Ilmoittautumiset25.04.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.