Koulutukset

Oma liike

Aika14.11. - 13.12.2020

14.-15.11.2020 la-su klo 10-17 (Kaisa Hahl)
12.-13.12.2020 la-su klo 10-17 (Maria Nurmela)

PaikkaTurku
Opintopisteet5 op
Sisältö

Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Kouluttajat

Maria Nurmela ja Kaisa Hahl

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja oma soolokompositio/ryhmäkompositio sekä työskentelypäiväkirja.

EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.