Koulutukset

Oma liike

Aika23.11. - 15.12.2019

Alustava aikataulu:
23.-24.11.2019 la-su klo 10-17
14.-15.12.2019 la-su klo 10-17

PaikkaTurku
Opintopisteet5 op
Sisältö
  • kehollinen ilmaisu
  • liikeimprovisaatio
  • kompositio

Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

SuoritustapaLähiopetus (luennot ja harjoitukset), oma soolokompositio/ryhmäkompositio.
EmoyliopistoTeatterikorkeakoulu

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.