Koulutukset

Oma keho tutuksi - ammattiauttajan kehotietoisuus

Kuvaus

Kiinnostus psykofyysistä näkökulmaa ja menetelmiä kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon mielenkiintoa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa kohtaan ja tarve konkreettisille välineille, joiden avulla auttaa asiakkaita tunteiden ja vireystilan säätelyssä.
Auttamistyön ammateissa työntekijät myös altistuvat emotionaaliselle kuormitukselle. Ammattilaisten keskuudessa onkin myös lisääntyvä tarve keinoille, jotka lisäävät työssäjaksamista ja edesauttavat työstä palautumista.

Aika11.06.2018

maanantaina klo 18-20

Paikka

Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Työskenteletkö sosiaali- tai terveydenhuollossa? Koetko, että oma kehosi ja psyykesi ovat välillä koetuksella? Auttamistyön ammateissa monet altistuvat kehon ja mielen kuormitukselle.

Sisältö

Omaan kehoon ja kehotietoisuuteen liittyviä kokemuksellisia harjoituksia. Ilta toimii myös tutustumismahdollisuutena syksyllä järjestettävään ammattiauttajan keho-mieli-ryhmään. Tarkemmat tiedot syksyn koulutuksesta löydät tästä.

Kouluttajat

kehopsykoterapeutti, työnohjaaja, kehopsykoterapiakouluttaja Laura Mannila

fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti Tiina Granö

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Hinta55 euroa
Ilmoittautumiset28.05.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.