Koulutukset

Oma keho tutuksi - ammattiauttajan keho-mieli-ryhmä

Kuvaus

Kiinnostus psykofyysistä näkökulmaa ja menetelmiä kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon mielenkiintoa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa kohtaan ja tarve konkreettisille välineille, joiden avulla auttaa asiakkaita tunteiden ja vireystilan säätelyssä.
Auttamistyön ammateissa työntekijät myös altistuvat emotionaaliselle kuormitukselle. Ammattilaisten keskuudessa onkin myös lisääntyvä tarve keinoille, jotka lisäävät työssäjaksamista ja edesauttavat työstä palautumista. Tämän ryhmän tarkoitus on vastata näihin kentällä heränneisiin tarpeisiin.

Aika03.09. - 19.11.2018

3.9., 17.9., 8.10., 29.10. ja 19.11. klo 17-19

Paikka

Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

AMMATTIAUTTAJAN OMA KEHORYHMÄ on sinulle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen, joka

1) haluat syventää suhdetta omaan kehoosi ja elvyttää kokemuksellisuutta, aistimuksellisuutta ja kehotietoisuutta omassa itsessäsi. Ajattelemme, että psykofyysinen näkökulma ei ole vain työkalupakki, vaan se edellyttää työntekijältä elävää, kokemuksellista suhdetta omaan kehoonsa. Tämä elävä suhde vaatii aika ajoin elvyttämistä ja päivitystä. Voimme ohjata muita ihmisiä psykofyysisyyden maailmaan vain siinä määrin kuin olemme itse kosketuksissa siihen.

2) kaipaat keinoja työperäisen emotionaalisen ja psykofyysisen kuormituksen tiedostamiseen ja siitä hellittämiseen. Ryhmän tavoite on tukea työssä jaksamista.

3) haluat ammentaa ensin omakohtaisesti koetuista kehollista, toiminnallisista ja luovista menetelmistä välineitä myös työhösi asiakkaiden kanssa.

Sisältö

Ryhmässä työskennellään kokemuksellisesti kehotietoisuuden, aistihavaintojen, liikkeen, äänen, hengityksen ja mielikuvien kanssa. Harjoitteita tehdään itseen keskittyen, pareittain, pienryhmissä ja koko ryhmässä. Koettua reflektoidaan myös puhumalla, kirjoittamalla ja esim. kuvien kautta. Tavoitteena on saada yhteys keholliseen kokemukseen sanojen takana ja toisaalta löytää sanoja koetuille aistimuksille, tunteille ja mielikuville.

Kouluttajat

kehopsykoterapeutti, työnohjaaja, kehopsykoterapiakouluttaja Laura Mannila

fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti Tiina Granö

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Hinta275 euroa
Ilmoittautumiset20.08.2018 mennessä

Huom!
Kurssi on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.