Koulutukset

Nuorten ja lasten ilmastoahdistuksen kohtaaminen – luovat ja kokemukselliset menetelmät ilmastokasvatuksessa

Kuvaus

Miten käsitellä lasten ja nuorten kanssa ilmastonmuutosta ja sen herättämiä mielikuvia, tunteita ja ristiriitoja? Draamakasvatuksen menetelmien avulla ilmastotunteiden käsittely onnistuu luovasti, oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti ryhmässä. Tavoitteena menetelmissä on toivon ilmapiirin vahvistuminen ja voimaantuminen.

Kurssin aikana saat itsellesi työkaluja luovaan ilmasto- ja tulevaisuuskasvatukseen. Kurssi tarjoaa perustiedot ilmasto- ja tulevaisuuskasvatuksesta sekä ilmastotunteista. Kurssin aikana harjoitellaan ja pohditaan yhdessä, miten ilmastonmuutosta ja tulevaisuutta kannattaa lasten ja nuorten kanssa käsitellä. Kurssilla perehdytään erityisesti draamakasvatuksen ryhmän ideoista esitykseen -työtapaan. Työskentelyn yhteydessä käydään läpi myös draamakasvatuksen periaatteita ja helposti ohjattavia draamakasvatuksen sekä teatteri-improvisaation työtapoja. Saat kokemuksia, miten näitä tekniikoita voi soveltaa ilmiölähtöisessä työskentelyssä.

Aika25.09. - 03.10.2020

perjantaisin klo 17.00-20.00 ja lauantaisin klo 10.00-15.00
PaikkaTurku
KohderyhmäKurssi on tarkoitettu koulutus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään nuorten ja lasten kokemaa ilmastohuolta ja -ahdistusta sekä haluavat oppia käsittelemään ilmastotunteita toiminnallisesti ja ryhmässä.
Sisältö

Kurssilla toimitaan ryhmälähtöisesti: osallistujien ajatuksia ja yleisiä suhtautumistapoja tarkastellaan toiminnallisesti draamakasvatuksen menetelmiä soveltaen. 

Kurssin ensimmäisenä päivänä tutustutaan ilmastotunteiden kirjoon omia ja toisten tuntemuksia kuunnellen kehollisten ja luovien harjoitteiden kautta. Toisena päivänä tutkiskellaan omaa luontosuhdetta Ruissalon kauniissa luonnossa ja saadaan kokemuksia luonnon eheyttävästä voimasta. Toisena viikonloppuna harjoitellaan muutosta ja luovaa tulevaisuusajattelua.


OHJELMA

25.-26.9.

  • Pe 17-20 Ilmastoahdistus luovaksi voimavaraksi
  • La 10-12 "Minä metsän kainalossa" metsädraama
  • La 13-15  Lapsen tai nuoren ilmastotunteiden kohtaaminen: ohjeita ja kohtaamisen harjoitteleminen draaman keinoin

2.-3.10.

  • Pe 17-20 Tietoisku ilmastokasvatuksesta ja Minä ja muutoksen mahdollisuudet
  • La 10-12 Improvisaatio ja tarinankertonta tulevaisuuskasvatuksen välineinä
  • La 13-15  ”Ryhmän luovuus käyttöön” Ryhmälähtöisen esitysprojektin ohjaaminen
Kouluttajat

Ilmasto- ja draamakasvattaja Anna Lehtonen viimeistelee väitöskirjaa luovasta, ryhmälähtöisestä ilmastokasvatuksesta ja draamasta metodina Helsingin yliopistossa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus opettajana ja hän on tehnyt uraauurtavaa ilmastokasvatuksen ja draaman menetelmien kehittämistyötä Suomessa. Hän on toiminut asiantuntijana mm. Sitran Ilmasto.nyt ja Sustainability, human well-being and the future of education -hankkeissa.

Lisätietoja

hankekoordinaattori Toni Koskinen, toni.koskinen@turunkesayliopisto.fi, p. 0447201149

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 02 278 1812

Hinta235€
Ilmoittautumiset11.09.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.