Koulutukset

Näyttelijän- ja ohjaajantyö - ODKP1160

Aika24.01. - 07.03.2020

Näyttelijäntyö
24.-25.1.2020 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

Ohjaajantyö
6.-7.3.2020 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)
PaikkaTurun yliopisto Sirkkalan alue Minerva-rakennus seminaarisali E321
os. Kaivokatu 12
yliopistoalueen kartta www.utu.fi/kartta
Tavoite

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
  • hallitsee näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet Stanislavskin ja Cohenin metodin pohjalta
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä
Opintopisteet3 op
Sisältö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.

Suoritustapalähiopetus

Näyttelijäntyö-jakson suorittaminen ja arviointi:
Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Hyväksytty-hylätty.

Ohjaajantyö-jakson suorittaminen ja arviointi:
Aktiivinen ja rakentava osallistuminen opetukseen, ennakkotehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Hyväksytty-hylätty.
Kirjallisuus
  • Cohen, R. 1986. Näyttelemisen mahti. Tampere: Tampereen yliopisto.
  • Johnstone, K. & Routarinne, S. 1996. Impro. Improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Helsinki: Yliopistopaino.
  • Pätsi, M. 2010. Näyttelijän tekniikoita. Helsinki: Avain.
  • Routarinne, S. 2004. Improvisoi! Helsinki: Tammi.
  • Stanislavski, K. & Repo, K. 2011. Näyttelijän työ. Helsinki: Tammi.
  • Koponen, P. 2004. Improkirja. Helsinki: Like.
  • Weston, J. 2011. Näyttelijän ohjaaminen. Helsinki: Nemo.
EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.