Koulutukset

Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta - MTEP016

Aika25.10. - 26.10.2019

25.-26.10.2019 pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9-17

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa musiikkiterapian filosofisen perustan olennaisia sisältöjä
  • hahmottaa musiikkiterapian perusmenetelmien soveltamisen ehtoja ja edellytyksiä erilaisissa kohderyhmissä ja asiakastilanteissa
  • ymmärtää musiikkiterapian perusmenetelmien muuntuvuuden erilaisten taustateoreettisten oletusten ja kliinisten lähtökohtien vaikutuksesta.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Musiikkiterapian yleistä perustelua sekä sen perusmenetelmien lähtökohtien ja soveltamisen perusteita teorian ja käytännön näkökulmista. Teorian ja kliinisen käytännön vuoropuhelua.

Kouluttajat

Sami Tynys

SuoritustapaLuennoille ja demonstraatioihin osallistuminen ja oppimispäiväkirjan laatiminen. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.