Koulutukset

Musiikkiterapian erityismenetelmiä - MTEP017

Aika27.03. - 08.05.2021

La 27.3.2021 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)
La 17.4.2021 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen)
La 8.5.2021 klo 10-17 Vibro-fysioakustinen menetelmä (Kimmo Pyhäluoto)

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Koulutustilassa huomiodaan turvavälit.

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
 • tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
 • ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.

Kirjallisuus
 • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa E. Ala-Ruona, J. Erkkilä, R. Jukkola & K. Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192.
 • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1).
 • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1).
 • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
 • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21.
 • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50
 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.