Koulutukset

Musiikkiterapian erityismenetelmiä - MTEP017

Aika29.02. - 28.03.2020

  • La 29.2.2020 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)
  • La 14.3. klo 10-17 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen), aikataulu vahvistuu myöhemmin
  • La 28.3.2020 klo 10-17 Vibro-fysioakustinen menetelmä (Kimmo Pyhäluoto)PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
  • tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
  • ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien
ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Hinta

160 €
Hintaan sisältyy Jyväskylän avoimen yliopiston maksu 30 €.

Ilmoittautumiset27.02.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.