Koulutukset

Musiikkiterapian erityismenetelmiä - MTEP017

Aika01.12.2019 - 29.02.2020

joulukuu 2019-helmikuu 2020 (3 x la-päivä)

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
  • tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
  • ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien
ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.