Koulutukset

Musiikkiterapian erityismenetelmiä - MTEP017

Aika17.11.2018 - 09.02.2019

La 17.11.2018 klo 10-17 Kuvionuotit (Kaarlo Uusitalo)
La 19.1.2019 klo 10-17 Toiminnallinen musiikkiterapia (Jouni Kettunen)
La 9.2.2019 klo 10-17 Vibro-fysioakustinen menetelmä (Kimmo Pyhäluoto)

PaikkaTurun yliopisto Educarium
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät
  • tuntee musiikkiterapian erityismenetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia (TMT), Vibroakustinen hoito, Kuvionuotit, Tarinasäveltäminen) tyypilliset kohderyhmät ja menetelmien erityispiirteet kohderyhmiin liittyen
  • ymmärtää musiikkiterapian erityismenetelmien perusolemuksen teorian ja käytännön muodostamana kokonaisuutena.
Opintopisteet5 op
Sisältö

Suomalaisen musiikkiterapian erityismenetelmien esittelyä teoriassa ja käytännössä (esim. tapausesimerkit) kokeneiden musiikkiterapeuttien
ja erityismenetelmien kehittäjien toimesta.

Suoritustapa

Luennot, demonstraatiot, oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjaa laadittaessa hyödynnetään omaa pohdintaa, luentomateriaalia ja kirjallisuutta.

Oppimistehtävän palautus 31.3.2019 mennessä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.