Koulutukset

Musiikkipsykologia I - MTEP021

Aika01.03. - 31.03.2020

maaliskuu 2020 (1 x la-päivä)

PaikkaTurku
Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä
  • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä
  • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.
Opintopisteet3 op
Sisältö
  • Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä
  • Musiikin ja tunteiden välinen yhteys
  • Musiikin vaikutukset
Suoritustapa

luennot ja oppimistehtävä

EmoyliopistoJyväskylän yliopisto

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.