Koulutukset

Muotoilu liiketoiminnassa - UPAMU1004

Aika03.04. - 25.04.2020

Etäluennot: 3.4.-4.4.2020 ja 24.4.-25.4.2020 pe klo 17-20 ja la klo 9-17

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Opintojakson etäopetus toteutetaan Microsoft Teamsilla. Voit ladata Teamsin koneellesi täältä.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää muotoilun roolin ja merkityksen yrityksen tai organisaation liiketoiminnassa ja strategiassa
  • yleistää muotoilun merkityksen laajemmin yhteiskunnassa ja kansantaloudessa
  • soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä erilaisiin liiketoiminnan kehittämisprojekteihin
Opintopisteet4 op
SisältöTuotteiden, palvelujen, visuaalisen viestinnän, yrityksen fyysisen ympäristön sekä yrityksen toimintatapojen muodostaman kokonaisuuden hallinta osana liiketoimintaa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä. Luennot sisältävät paljon käytännön harjoituksia, jotka edistävät ryhmätyötä. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa yrityksen edustajille ja toisille ryhmille.
Kouluttajat

Palvelumuotoilun ja palveluinnovaatioiden asiantuntija Sami Oinonen

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen luentojen ulkopuolella ja loppuraportti (80 h).

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön, hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja loppuraportti.

Kirjallisuus
  • Mutanen U.-M., Virkkunen J. & Keinonen T. (2006). Muotoiluosaamisen kehittäminen teknologia yrityksissä. Teknologiateollisuus.
  • Miettinen, Satu (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

EmoyliopistoLapin yliopisto
Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.