Koulutukset

Monikulttuurinen työ varhaiskasvatuksessa -oppisopimuskoulutus

Aika04.03. - 31.12.2019

Lähipäivät:
4.3., 4.4., 20.5., 10.9., 2.10., 13.11., 10.12.2019 klo 9-16

PaikkaTurku
Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen henkilöstö ja monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa työskentevät

Tavoite- vahvistaa kotoutumisen merkityksen ymmärtämistä ja erityisesti varhaiskasvatuksen roolia osana kotoutumisprosessia
- tukea varhaiskasvatuksen menetelmien ja osaamisen käyttöä ja soveltamista
- katsomuskasvatuksen tukeminen
- tietojen ja taitojen vahvistaminen haastavissa tilanteissa
- tukea oman toiminnan arviointia ja kehittämistä monikulttuurisessa työssä
- tietoisuustaitojen hyödyntäminen oman toiminnan havainnoinnissa ja kehittämisessä
Sisältö

1. Varhaiskasvatussuunnitelma ja monikulttuurisuus
2. Osallisuus ja osallistaminen
3. Katsomuskasvatus osana varhaiskasvatusta
4. Leikin ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
5. Toiminta haasteellisissa tilanteissa
6. Vuorovaikutus huoltajien ja kollegoiden kanssa
7. Tietoisuustaidot ja oman toiminnan arviointi

Koko ohjelma sisältää näkökulman monikulttuuriseen työhön.

Kouluttajat

Psykologi, PsL, työnohjaaja Mervi Herranen
KT Piia Roos
Professori Arto Kallioniemi
Erityislastentarhanopettaja, työnohjaaja Taisto Lehtinen
Psykologi Satu Kallio
Lastentarhanopettaja, VTM Tiina Koski

SuoritustapaKoulutus koostuu luennoista, harjoituksista, oppimispäiväkirjan laatimisesta ja oman toiminnan arvioinnista. Kirjallisuus (edellytetään yhteen kirjaan tutustumista) ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi, puh. 0400 615 614

Muu informaatio

Kokonaisuus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujalle maksutonta. Osallistujat solmivat oppisopimuksen työnantajansa ja oppisopimustoimiston kanssa. Koulutus on tarkoitettu jo ammatissa toimiville ammatillisen tai korkeakoulututkinnon suorittaneille tai muulla tavoin ammattitaidon hankkineille. Oppisopimuksen sopimisen ehtona on, että opiskelijalla on työsuhde koulutuksen ajan vähintään 25 työtuntia/viikko. Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja nimeää työyhteisöstä vastaavan kouluttajan, joka on yleensä lähin esimies. Koulutuksen lähipäivät ovat osallistujalle työaikaa.

Ilmoittautumiset03.03.2019 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.