Koulutukset

Monikulttuurinen terveydenhuolto

Aika17.04. - 15.05.2018
Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu erityisesti terveydenhuollossa ja sen lähialoilla työskenteleville ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Se sopii myös alan opiskelijoille.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

Opintopisteet3 op
Sisältö

Tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden, oppimispäiväkirjan ja tuutoritapaamisten avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opintoryhmätapaamisiin
Opintoryhmätapaamiset 6 t
17.4.2018 klo 17.00-19.30
15.5.2018 klo 17.00-19.30
Essee
Itsenäinen työskentely
Verkkoon tallennetut luennot 3 t
Luento: LL Valentina Oroza, Onko kulttuurieroilla merkitystä terveydenhuollon kohtaamisissa?
Luento: Jenny Paananen, Vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

  • Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
  • Biehl, João (2004): Life of the mind: The interface of psychopharmaceuticals, domestic economies, and social abandonment. American Ethnologist, 31: 475?496.

sekä myöhemmin ilmoitettava valinnainen kirjallisuus

EmoyliopistoTurun yliopisto
Hinta

110 €
Opiskelijahinta 90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 80 €/ 60 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 30 € (maksetaan verkkomaksulla Nettiopsu-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset03.04.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?