Koulutukset

Miten työelämästä selviää hengissä? - Muutosjoustavuus (resilienssi) itsensä kehittämisen välineenä

Aika04.04.2019

4.4.2019 klo 9-16

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat parantaa henkilökohtaisia valmiuksiaan toimia muuttavassa työelämässä, lisätä sekä hyvinvointiaan että kykyään sopeutua työelämän muutokseen.

Sisältö

Muutoksesta on tullut uusi normaalitila. Työelämän jatkuvat ja päällekkäiset muutokset kuormittavat tänä päivänä niin yksilöitä kuin organisaatioitakin aiheuttaen työnteon fokuksen siirtymisen herkästi epäolennaiseen - pois työstä. Työelämä edellyttää tänä päivänä kaikilta työpaikan toimijoilta - niin työntekijöiltä, esimiehiltä kuin johdoltakin - uudenlaisia valmiuksia omaksua nopeasti uusia ajattelu- ja toimintatapoja samanaikaisesti säilyttäen normaalin suoriutumiskyvyn. Puhutaan uudenlaisesta työelämän peruskompetenssista - muutosjoustavuudesta eli resilienssistä.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt:

  • Resilienssin kehittäminen kasvattaa valmiuksiamme selviytyä muuttuvassa työelämässä – kykyämme uudistua ja palautua sekä oppia uutta ja luopua vanhasta. Suorituskykymme ja hyvinvointimme kasvavat.
  • Resilientit henkilöt erottuvatkin sopeutumisessaan toimintaympäristön muutokseen, kyvyssään tehdä nopeita päätöksiä, lukea toimintaympäristöä ja suuntautua proaktiivisesti ja ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen.
Kouluttajat

Organisaatiokehittäjä, valmentaja Katja Lundberg, Sovunrakentajat Oy

Katja Lundberg on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitunut systeeminen business coach ja WPB5 henkilöprofiloija. Hän on erikoistunut organisatorisen resilienssin sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen.

Katjalla on yli 15 vuoden työkokemus esimies- ja johtamistyöstä sekä työyhteisökulttuurin ja prosessien kehittämisestä eri työrooleista käsin. Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana sekä pääanalyytikkona. Lisäksi Katja on
toiminut HR:n tehtävissä ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeen hankepäällikkönä.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 02 278 1811
rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi, puh. 0400 615 614

Hinta95 €
Ilmoittautumiset21.03.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.