Koulutukset

Mindfulness – tietoisuustaitojen johdantokurssi koulujen ja oppilaitosten ammattilaisille

Kuvaus

Mindfulness; tietoisuustaidot; tietoinen läsnäolo tarkoittaa kykyä olla läsnä tässä hetkessä ja suunnata tarkkaavaisuutensa käsillä olevaan ilman arvostelua. Tietoisuustaitoharjoittelun avulla kyky keskittyä olennaiseen sekä myötätunto- ja itsemyötätuntotaidot vahvistuvat.

Opettajat, opot ja oppilas-/opiskelijahuollon ammattilaiset työskentelevät vuorovaikutteisessa ja vaativassa työssä kaikilla eri oppilaitosasteilla. Kyse on asiantuntijatyöstä, jossa omassa työssä kehittyminen, työn kehittäminen ja toisaalta työssäjaksaminen ovat ajankohtaisia teemoja koko ajan. Mindfulness-tietoisuustaitojen harjoittamisen on havaittu lisäävän itseymmärrystä, itsemyötätuntoa, työssä jaksamista ja työssä kehittymistä. Stressaantuneisuuden ja univaikeuksien on havaittu vähentyneen. Tietoisuustaitojen harjoittaminen usein myös vähentää reaktiivisuutta ja antaa levollisuutta sekä kykyä rentoutua. Lisäksi harjoituksen avulla on mahdollisuus saada kiireisen, sirpaleisen ja ennakoimattoman tuntuiseen työpäivään väljyyden ja huokoisuuden kokemusta. Harjoituksen myötä samat hyvät vaikutukset näkyvät ja tuntuvat myös työn ulkopuolisessa elämässä.

Oppilaille ja opiskelijoille tuodut, ikävaiheeseen sopivat harjoitukset voivat myös lisätä mm. keskittymisen ja tarkkaavaisuuden sekä rentoutumisen ja rauhoittumisen kykyä, kehon ja mielen havainnointia sekä vähentää stressaantuneisuutta ja levottomuutta.

Aika01.11. - 16.11.2019

pe-la 1.11.-2.11. ja pe-la 15.11.-16.11.2019 pe klo 15-18 ja la klo 9-16

Kohderyhmä

Peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, -terveydenhoitajat ja -psykologit, rehtorit.

Sisältö

Koulutuksessa osallistuja saa perustiedot siitä, mitä tietoisuustaidot ovat, missä niitä sovelletaan ja erityisesti siitä, miten tietoisuustaitoja voi soveltaa koulu- ja oppilaitosmaailmassa. Kurssin käytyään osallistuja osaa itse perusharjoituksia. Johdantokurssilla osallistuja harjoittaa kykyään havainnoida omaa ajatteluaan ja tunteitaan työssään esim. oppilaiden, kollegojen tai huoltajien kanssa.

Koulutus koostuu lyhyistä alustuksista, tietoisuustaitoharjoituksista, esim. hengitys- ja aistiharjoitukset, kehotietoisuus- ja myötätuntoharjoituksista sekä omien ajatusten ja tuntemusten tarkkailusta. Kurssin lähipäivien välillä tehdään ohjeiden avulla harjoituksia työssä ja kotona.

Johdantokurssin aikana osallistujan oma harjoitus saatetaan alkuun, sitä vahvistetaan ja tutustutaan oppilaille ja opiskelijoille sopiviin harjoituksiin. Kurssin jälkeen on mahdollista osallistua mindfulness koulumaailmassa-ohjaajakoulutukseen.

Kouluttajat

FM, mindfulness-ohjaaja, kielten opettaja, opinto-ohjaaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja Sanna Mäkelä
Sannalla on yli 20 vuoden kokemus opettajan ja opinto-ohjaajan työstä lukiossa ja perusasteella, työnohjausta ja mindfulness-ohjausta omassa yrityksessä.

Lisätietojakoulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1811
Hinta

460 €

Ilmoittautumiset18.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.