Koulutukset

Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön (1 pv)

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Aika01.11.2018

torstaina klo 9.00-16.00
Paikka

Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus toimii jatkumona koulutuksille Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä ja Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa. Osallistujilta edellytetään aiempien koulutuskokonaisuuksien läpikäymistä.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiohoidon käytännön toteutukseen. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan mentalisaatio-ajattelutavan ja -hoitointerventioiden käyttöä tuntikohtaisessa hoitotyössä. Tämä sisältää ei-tietävän perusasenteen ja hoitointerventioiden asianmukaisen toteutuksen.

Koulutuspäivä painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Mentalisaatioterapian koulutukset Turun kesäyliopistossa

1. Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä
2. Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa
3. Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön

Mentalisaatioterapia 4 op

Voit suorittaa 4 op:n kokonaisuuden osallistumalla kaikkiin kolmeen koulutukseen. Myös aiemmin suoritetut mentalisaatioterapian koulutukset voidaan ottaa huomioon kokonaisuuden suorittamisessa.

Hinta195 euroa
Ilmoittautumiset01.10.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.