Koulutukset

Mentalisaatioterapian kliinisen käytännön jatkokoulutus

Kuvaus

 

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaation kehitys ymmärretään varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluen kiintymyssuhdeteoriasta käsin. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, on sen pohjalta spesifisin mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä.

Multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta sovellamme YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Luotettavia, osin uusia mentalisaatiokyvyn mittareita käytämme apuna muutoksen havainnoinnissa.

Aika23.08. - 24.08.2018

to klo 9.00-16.00 ja pe klo 8.30-15.30
PaikkaTurun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä

Kaksipäiväinen mentalisaatioterapian kliiniseen työskentelyyn keskittyvä koulutus toimii jatkumona aiemmin Matti Keinäsen ja Minna Martinin järjestämälle kolmen päivän koulutukselle (Mentalisaatioon perustuva terapia: teoriapainotteinen päivä ja kaksi kokemuksellista päivää).

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaaa.

Sisältö

Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää mentalisaatioterapian multimodaalista (yksilö- ja ryhmähoito) työskentelytapaa. Koulutuksessa hahmotetaan hoidon kulkua ja terapiaprosessia lähtien mentalisaatiokyvyn arvioimisesta ja hoitosopimuksesta, terapian aloitukseen ja toteutukseen. Koulutuspäivien sisältö painottuu hoitotyön tarkasteluun käytännönläheisten harjoitusten avulla. Harjoitusten materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on myös luoda yhteinen areena, missä mentalisaatioterapian periaatteet ja työtapa voivat tulla yhdessä jaetuiksi ja kliinisten tapausten käsittelyn kautta eläviksi. Pyrimme lujittamaan mentalisaatioterapian työskentelytapaa työssään käyttävien ammattihenkilöiden verkostoitumista ja valmiutta ottaa mentalisaatioterapian työvälineet työnohjauksen edistämänä hoitokäyttöön.

1. päivän teema: hoitosopimus ja yksilöhoito mentalisaatioterapiassa

2. päivän teema: ryhmähoito mentalisaatioterapiassa ja mentalisoivan työskentelytavan integroiminen osaksi oman työryhmän työskentelyä

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Mentalisaatioterapian koulutukset Turun kesäyliopistossa

Hinta350 euroa
Ilmoittautumiset09.08.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?