Koulutukset

Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa (2 pv)

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Aika23.08. - 24.08.2018

to klo 9.00-16.00 ja pe klo 8.30-15.30
PaikkaTurun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4
Kohderyhmä

Koulutus toimii jatkumona koulutukselle Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Osallistujilta edellytetään ensimmäisen jakson läpikäymistä.

Sisältö

Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan kykyä hahmottaa yksilö- ja ryhmähoito-osion sisältävää mentalisaatioterapian hoitomallia. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan, myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

1. päivän teema: Mentalisaatiokyvyn arviointi, hoitosopimus ja yksilöhoito

2. päivän teema: Mentalisaatio ryhmätilanteissa

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Mentalisaatioterapian koulutukset Turun kesäyliopistossa

1. Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä
2. Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa
3. Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön

Mentalisaatioterapia 4 op

Voit suorittaa 4 op:n kokonaisuuden osallistumalla kaikkiin kolmeen koulutukseen. Myös aiemmin suoritetut mentalisaatioterapian koulutukset voidaan ottaa huomioon kokonaisuuden suorittamisessa.

Hinta350 euroa
Ilmoittautumiset02.08.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.