Koulutukset

Mentalisaatioon perustuva terapia

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaation kehitys ymmärretään varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluen kiintymyssuhdeteoriasta käsin. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, on sen pohjalta spesifisin mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä.

Multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta sovellamme YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Luotettavia, osin uusia mentalisaatiokyvyn mittareita käytämme apuna muutoksen havainnoinnissa.

Aika21.03. - 23.03.2018

21.-23.3.2018 klo 9.00–16.00

PaikkaTurku
Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa ja tarjota areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Sisältö

Koulutuspäivien sisältö:

  • Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittely (sisältäen yksilö- ja ryhmämuotoisen terapian)
  • Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittely
  • Mentalisaatioryhmän rakenteen ja toimintatapojen esittely
  • Mentalisaatioryhmän tulosten esittely
  • Implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon tutustumista harjoitusten avulla
  • Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
  • Kokemus mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä ryhmässä
  • Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation yhteyden tavoittaminen työnohjaustilanteessa
  • Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana
Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja

Suoritustapa

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Mentalisaatioterapian koulutukset Turun kesäyliopistossa

Hinta460 euroa
Ilmoittautumiset07.03.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?