Koulutukset

Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

 

Aika22.10. - 24.10.2019

klo 9.00-16.00
PaikkaTurku
Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin hoitotyössä. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät jatkavat mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavaa teoreettista opetusta.

Osallistujat pääsevät teoreettisen opetuksen rinnalla tutustumaan oman mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin hoitotyössä. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa. Koulutus on myös areena, jossa voi pohtia, miten tällaista työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

 

4. päivän teema: Mielentäminen yksilöhoidossa
5. päivän teema: Mielentäminen ryhmätilanteissa
6. päivän teema: Mielentämiskykyä edistävät hoitotoimenpiteet

 

Ennakkoluettavana voi käyttää Matti Keinäsen ja Minna Martinin alkuvuonna 2019 julkaistavaa teosta Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kustantaja: Kirjapaja. ISBN: 978-952-354-028-6. Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.

Matti Keinänen ja Minna Martin kertovat tällä videolla mentalisoinnista eli mielentämisestä sekä mentalisaatiokoulutuksistaan ja mielenentämiskirjastaan.

Tutustu tästä heidän videoonsa!

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Koulutus on osa Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (5op) -koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kaksi koulutusjaksoa

1. Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv) 27.08. - 29.08.2019

2. Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv) 22.10. - 24.10.2019

Koulutusjaksot voi suorittaa omassa tahdissa. Todistuksen saa, kun molemmat jaksot on suoritettu. Mainitsethan ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä, missä ja milloin olet suorittanut ensimmäisen koulutusjakson.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 48 tuntia lähiopetusta. Koulutus sisältää myös ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä. Koulutuskokonaisuudesta saa 5 opintopistettä.

Huom: Koulutus on aiemmin järjestetty kolmessa osassa. Ne henkilöt, joilta puuttuu aiemmasta koulutuksesta viimeisen päivän osio, voivat halutessaan osallistua viimeiseen päivään erikseen.

 

Hinta450 €
Ilmoittautumiset08.10.2019 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.