Koulutukset

Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio? 

Mentalisoinnilla  eli mielentämisellä tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, eli kykyä olla tasapuolisesti selvillä omista ja toisen tunteista, tarpeista ja ajatuksista. Se on mielen moniulotteinen aktiviteetti, jolla luodaan, havainnoidaan ja tarkastellaan käyttäytymisen taustalla olevia mielentiloja. Kun mielentäminen toimii, voimme samanaikaisesti huomioida omat ja toisen mielentilat. Käyttäytymisemme perustuu silloin moniulotteisen kokonaisuuden huomioimiseen ja ennakointiin, vuorovaikutukseen sisäisten maailmojen välillä.

Mielentämiskyky on pisimmälle kehittynyt ihmismielen toiminto ja kehityksellinen saavutus. Se rakentuu riittävän turvallisissa kiintymyssuhteissamme. Se on luonteeltaan hauras ja herkästi haavoittuva. Jokainen meistä menettää sen ajoittain esimerkiksi yllättävissä stressitilanteissa. Kykymme ei siis voi eikä tarvitse olla täydellinen. Kysymys on enemmän siitä, miten kykenemme saavuttamaan riittävän toimivan ja vaikeissakin vastoinkäymistilanteissa palautuvan kyvyn mentalisointiin eli mielentämiseen.

Aika26.02. - 28.02.2020

klo 9.00-16.00.
PaikkaTurku
Kohderyhmä

Sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaiset ja muut ihmissuhdetyötä tekevät. Koulutus sopii myös mm. opettajille ja esimiehille.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanallistavaan mentalisaatiokykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen. Osallistujat pääsevät teoreettisen opetuksen rinnalla tutustumaan oman mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin omassa arkielämässä. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa.

1. päivän teema: Toimiva mentalisaatio
2. päivän teema: Mentalisaatiokyvyn katkos
3. päivän teema: Mentalisaatio arkielämässä ja työssä

Ennakkoluettavana voi käyttää Matti Keinäsen ja Minna Martinin 2019 julkaistua teosta Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kustantaja: Kirjapaja. ISBN: 978-952-354-028-6. Tarkemmat tiedot tulevat myöhemmin.

Matti Keinänen ja Minna Martin kertovat tällä videolla mentalisoinnista eli mielentämisestä sekä mentalisaatiokoulutuksistaan ja mielentämiskirjastaan.

Tutustu tästä heidän videoonsa!

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Koulutus on osa Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (5op) -koulutuskokonaisuutta. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kaksi koulutusjaksoa

1. Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)

2. Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Koulutusjaksot voi suorittaa omassa tahdissa. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 48 tuntia lähiopetusta. Koulutus sisältää myös ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä. Koulutuskokonaisuudesta saa 5 opintopistettä.Todistuksen saa, kun on suorittanut molemmat jaksot. Kun haluat saada todistuksen 5 op:n suorituksesta, merkitse ilmoittautuessasi "Lisätietoja" -kohtaan, missä ja milloin olet osallistunut aiempiin opintoihin. Huom: Koulutus on aiemmin järjestetty kolmessa osassa. Ne henkilöt, joilta puuttuu aiemmasta koulutuksesta viimeisen päivän osio, voivat halutessaan osallistua viimeiseen päivään erikseen.

 

Hinta450 €
Ilmoittautumiset12.02.2020 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista? Kirjoita sähköpostiosoite kenttään.

Fill in the blank.